Canada (Ottawa) | Orgaworld NL
> Canada (Ottawa)

Ottawa (Canada): composteringsfabriek


Adres

5123 Hawthorne Rd
Ottawa (Ontario)
Canada - K1G 3Y3


Site

Onze composteringsinstallatie in Ottawa is ontworpen en gebouwd door Orgaworld Canada Ltd die het complex tevens exploiteert. Sinds 2010 verwerken we hier het groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) van de stad Ottawa en zetten dit om tot een zeer zuivere compost, ondanks dat het afval met grote groenafvalpieken wordt aangeleverd. De installatie is van binnen en buiten geïsoleerd om ook in de winter probleemloos te kunnen functioneren en beschikt over een verwerkingscapaciteit van 100.000 ton GFT-afval per jaar (die uitgebreid kan worden naar 150.000 ton per jaar).

Werkingsprincipe

Op de Ottawa-site worden de binnenkomende organische afval­stromen min of meer zonder voorbewerking gemengd met composteringsentmateriaal, zodat een goed beluchtbaar mengsel ontstaat. Dit mengsel wordt met een loader in een luchtdichte composteringstunnel gereden, waarna het aerobe composteringsproces kan beginnen. Na een composteringstijd van 8 tot 14 dagen wordt het mengsel met loaders uit de tunnel gehaald om te worden opgeslagen en te rijpen. Na 21 dagen rijping vindt de keuring van de compost plaats volgens de Canadese regelgeving: een monster compost  wordt getrokken en geanalyseerd door een extern laboratorium. Dit betekent, dat de compost na 28 dagen gereed is voor verkoop.

Bijzonder lage geur- en stofemissies

Wat deze site ook bijzonder maakt, is dat er nauwelijks stank naar buiten komt. Dit kan, omdat het gebouw en de installaties onder licht negatieve druk worden gehouden zodat de emissie van geur en stof naar de omgeving wordt voorkomen. De afgezogen lucht gebruiken we deels voor de veldcompostering en deels als proceslucht in de composterings­tunnel, waarna de luchtstromen via een luchtwasser en biofilter worden geleid om de geurcomponenten te verwijderen, voordat ze via een schoorsteen de open lucht in gaan.

Kenmerken van de installaties

Technologie
Tunnelcompostering
Input
GFT-afval
Afgasbehandeling
Luchtwasser + Biofilter + Ammoniak scrubber (+ schoorsteen)
Aantal velden veldcompostering
6
Verblijftijd composteringsveld
8 – 14 dagen
Capaciteit
100.000 ton per jaar
Vergunde capaciteit
150.000 ton per jaar
Compost output
35.000 ton per jaar
Oppervlakte locatie
10 ha
Bouwjaar
2010

Meer informatie

©2014 Orgaworld | disclaimer