Canada (Surrey) | Orgaworld NL
> Canada (Surrey)

Surrey Biofuel Facility (British Columbia)


Bezoekadres

9752 192 Street
Surrey (British Columbia)
Canada - K1G 3Y3


Site

De Surrey Biofuel Facility is onze eerste installatie aan de westkust van Canada, Orgaworld’s eerste Public Private Partnership en de eerste ‘closed-loop’ installatie van Canada. ‘Closed loop’ staat voor de gesloten kringloop: het GFT afval wordt opgehaald door vuilniswagens en ge­bracht naar de Surrey Biofuel Facility, het GFT wordt omgezet in biogas, dat opgewerkt wordt ingezet als brandstof voor de vuilniswagens. Ook wordt compost geproduceerd, dat wordtingezet voor de organische bemesting van akkers, parken en tuinen, de etensresten alsmede tuin- en parkafval worden verzameld en weer verwerkt op onze installatie. Op deze wiize worden 2 kringlopen gesloten. Zie ook deze video.

Werkingsprincipe

Het binnenkomend GFT afval wordt voorverkleind, gemengd en in luchtdichte anaerobe vergistings­reactoren gereden. De reactoren wordt geflushed met CO2 afkomstig van de biogasopwerking, waarna het vergistingsproces kan beginnen. Het geproduceerde biogas wordt afgezogen naar de opslag .  Het originele Biocel ontwerp is geoptimaliseerd door de opslag van het percolaat,  vloeibare afvalstromen en het biopas te combineren in een natte anaerobe vergistingstank. Na 21 tot 28 dagen stopt het anaerobe vergistingsproces, waarna het over­blij­vende product, het digestaat, samen met vers GFT-afval en entmateriaal in minimaal 14 dagen in een  composterings­tunnel tot compost wordt verwerkt.

Het biogas wordt opgewerkt tot een biomethaan van aardgaskwaliteit (>96% CH4) door het uitwassen van met name CO2 en andere verontreinigingen. Restverontreiniging H2S (‘rotte eierengeur) wordt  verwijderd  met behulp van actief kool. Het afgescheiden CO2 wordt verder gezuiverd voor intern gebruik; het flushen van de anaerobe vergistingsreactoren.

Een andere innovatie is de toepassing van een 3-tal hybride tunnels: tunnels die zowel anae­roob (vergisting) als aeroob kunnen worden bedreven. Dit resulteert in een nog grotere flexibiliteit, waardoor een nog groter variërend  aanbod aan zowel het volume als de samen­stelling van het aangeleverde GFT-afval  beter kan worden verwerkt.

Gesloten kringloop

Bijzonder lage geur- en stofemissies

Het gebouw wordt onder licht negatieve druk gehouden om emissies van geur en stof naar de omgeving te voorkomen. De afgezogen lucht wordt gebruikt gebruikt als proceslucht in de composterings­tunnel. Alle luchtstromen worden via een ammonia scrubber, een luchtwasser en een biofilter geleid om de geurcomponenten te verwijderen, voordat ze via een 70 m lange schoorsteen in het milieu worden gebracht.  De installatie zal voldoen aan de meest stringente eisen van al onze locaties, namelijk 1 geureenheid op de terreingrens

Kenmerken van de installaties

Technologie
Biocel droge anaerobe vergisting
Tunnel Compostering
Input
GFT afval
vloeibare organische afvalstromen
Biocel
combinatie van mesofyle en thermofyle
bedrijfsvoering
100 NM3 biogas per ton GFT afval
>55% methaan per NM3 biogas
Biogas conversie
Water Wassing + VPSA + 1 fakkel
Afgasbehandeling
Ammoniawasser + Koeler + Luchtwasser + Biofilter + schoorsteen
Aantal Biocel reactoren
10 (waarvan 3 hybride tunnels)
Verblijftijd Biocel Reactoren
21 – 28 dagen
Aantal composttunnels
7
Verblijftijd composttunnels
Min. 14 dagen
Capaciteit
115.000 ton per jaar
Energie output
12.000 GJ per jaar
Compost output
40.000 ton per jaar
Oppervlakte locatie
2,5 ha
Bouwjaar
2016

Meer informatie

©2014 Orgaworld | disclaimer