Mechanical and Biological Treatment (MBT) | Orgaworld NL
> Mechanical and Biological Treatment (MBT)

De ideale oplossing voor afvalinzameling in grote steden

Veel grote steden willen er niet aan… Toch is er wel degelijk een goede oplossing voor afvalinzameling in grootstedelijke regio’s: Mechanical and Biological treatment (MBT) van Orgaworld. Dit is zelfs de enige écht betrouwbare oplossing die tot maximale recycling leidt: onze fabriek in Oudehaske verwerkt al meer dan 10 jaar jaarlijks ruim 200.000 ton afval, met een recyclinggraad van meer dan 90%!

De voordelen zijn evident

Na vele jaren ervaring met MBT en gescheiden afvalinzameling in grote steden kunnen we deze voordelen benadrukken…

 • One Bin Policy:
  • geen aanvullende bronscheiding  noodzakelijk
  • geen aanvullende inzamelrondes en daardoor geen extra  kosten
  • minder transportbewegingen (en dus een lagere CO2-emissie)
 • Zero Waste Option:
  • hoge recycling percentages (tot 100%)
  • productie van hernieuwbare grond- en brandstoffen
  • lagere kosten
 • Perfecte match met organische afvalrecycling

De werking van MBT in een notendop

Voor de behandeling van gemengd huisvuil maken we gebruik van onze eigen MBT-technologie die bestaat uit drie ‘hoofdprocessen’:

 1. mechanische scheiding: het gemengde huisvuil wordt mechanisch met onder meer zeven ballistische infrarood magneetscheiders en een leesband gescheiden in een aantal fracties (zie figuur 1, mechanische scheiding);
  Figuur 1: Mechanische scheiding.
  (klik op afbeelding om figuur te vergroten)

 2. natte wassing: de zwaardere delen (glas en grit) van het afval worden met behulp van de natte wassing van het organisch materiaal gescheiden. De organische fractie die overblijft, is nu een verpompbare slurry, die in een buffertank word opgeslagen (zie figuur 2, natte wassing);
  Figuur 2: Natte wassing.
  (klik op afbeelding om figuur te vergroten)

 3. anaerobe vergisting: de organische fractie wordt in vergistingstanks verwerkt tot biogas dat in generatoren wordt omgezet in groene elektriciteit en warmte. Het overblijvende vaste materiaal, het digestaat, ontwateren we zodat het daarna weer gebruikt kan worden voor energieopwekking. (zie figuur 3, anaerobe vergisting).
  Figuur 3: Anaerobe vergisting.
  (klik op afbeelding om figuur te vergroten)

OMRIN-technologie converteert het gemengd afval naar de volgende producten:

 

Product
%
Toepassing in/Productie van
Metalen
3-5
Metaalindustrie
Papier
5-10
Papierindustrie
Plastic
5-10
Kunststofrecycling
RDF
40-50
Cementindustrie als alternatieve brandstof
Mineralen (zand/glas)
15-20
Bouwmaterialen
Biogas
6-10
Groene elektriciteit en warmte
Digistaat
4-8
Groene elektriciteit/meststof
Schoon water
6-10
Milieu

Meer informatie

©2014 Orgaworld | disclaimer