Persbericht: GAD en Orgaworld tekenen online contract voor verwerking gft-afval | Orgaworld NL

Persbericht: GAD en Orgaworld tekenen online contract voor verwerking gft-afval

Overeenkomst levert concrete bijdrage aan de circulaire economie

Het groente-, fruit- en tuinafval uit de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren wordt vanaf 1 januari 2021 gerecycled bij Orgaworld, onderdeel van het toonaangevend waste-to-productbedrijf Renewi, in Lelystad. De Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst (GAD) van de regio Gooi en Vechtstreek heeft onlangs een samenwerkingsovereenkomst met Orgaworld getekend. Met de overeenkomst gaat de dochterorganisatie van afvalwerker Renewi op jaarbasis ruim 25.000 ton GFT verwerken waar hoogwaardige compostproducten van worden gemaakt. De overeenkomst gaat in op 1 januari 2021 en geldt voor een periode van minimaal vier jaar.

De overeenkomst werd door Daniël Walkot, directeur GAD en Klaas van den Berg, directeur Orgaworld, ondertekend tijdens een videomeeting. Vanwege de coronamaatregelen vond de ondertekening niet bij elkaar op locatie plaats, maar online.  Dit is het eerste contract dat via een digitale video verbinding werd ondertekend op het kantoor van de GAD in Bussum en op kantoor van Orgaworld in Amersfoort.

Behalen duurzaamheidsdoelstellingen

Orgaworld, gespecialiseerd in het recyclen van organisch afval naar groene energie en biologische producten, ondersteunt met deze nieuwe overeenkomst de duurzame doelstellingen waarmee de bestaande vooruitstrevende, servicegerichte praktijk van de inzameling van GFT wordt voortgezet.

De inwoners van de GAD gemeenten scheiden hun afval zeer goed. Het GFT is van hoge kwaliteit en dat stelt ons in staat er duurzame compostproducten van de maken en op deze wijze met de organische stof de Nederlandse landbouwbodems te verrijken. Wij werken hiermee aan de Renewi visie ‘afval bestaat niet’ en wij stellen onze klanten hiermee in staat hun duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren”, aldus Klaas van den Berg, algemeen directeur Orgaworld. “De Gooi- en Vechtstreek gemeenten hebben een duidelijke visie en beleid gericht op het leveren van een bijdrage aan duurzaamheid en de recycling van afval en verwacht dit ook van haar samenwerkingspartners. Met deze aanpak leveren we gezamenlijk een concrete bijdrage aan de circulaire economie." 

Over de GAD

De GAD werkt samen met inwoners en bedrijven om de hoeveelheid afval terug te dringen en de afvalstromen beter te scheiden.  We streven ernaar dat over tien jaar vrijwel alle afval gebruikt wordt als grondstof om er nieuwe producen van te maken. Zo werken we samen aan een schone regio Gooi en Vechtstreek.

Over Renewi

Renewi is een toonaangevend waste-to-productbedrijf dat met ruim 7.000 medewerkers iedere dag nieuw leven geeft aan gebruikte materialen. Met ons uitgebreide netwerk van 174 locaties verspreid over Europa, zijn we altijd dicht bij onze klanten. Renewi denkt anders over afval en ziet het als een kans. Onze jarenlange kennis en ervaring, gecombineerd met een breed scala aan diensten, zorgt er voor dat we duurzame, pragmatische recyclingoplossingen kunnen aanbieden. Met innovatie en gebruik van de nieuwste technologie zetten we afval weer om tot bruikbare materialen, zoals papier, metaal, plastic, glas, hout, bouwstoffen, compost en energie. Op deze manier winnen we uit het afval van vandaag, de grondstoffen van morgen. Het resultaat van ons werk is minder afval en vervuiling, slimmer (her)gebruik van schaarse grondstoffen en een vermindering van de CO2-uitstoot. Zo dragen we bij aan een schonere, circulaire wereld waarin afval niet meer bestaat. 

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter van Kessel, via Peter.van.kessel@renewi.com en 06-10503595.

©2014 Orgaworld | disclaimer