Amsterdam, Greenmills | Orgaworld NL
> Amsterdam, Greenmills

Amsterdam: Greenmills anaerobe vergistingsfabriek


Bezoekadres

p/a Corsicaweg 2
1044 AB Amsterdam, Nederland

Telefoon: +31 (0)20 48 02 070

Openingstijden: 07:00 uur tot 16:00 uur (gelost zijn)


Site

In onze Greenmills-fabriek in Amsterdam combineren we natte-vergistings­technologie met biogasconversie (voor elektriciteit en warmte) en waterzuivering (met behulp van een biomembraanreactor). Dit biedt ons de mogelijkheid om slimme synergiën te bewerkstelligen met het lokale warmtenet, het regionale elektriciteitsnet en omliggende bedrijven - zoals met de naastgelegen bedrijven Simadan en Cargill, die hun afvalstromen via pijpverbindingen bij ons aanleveren, zodat we het in onze Greenmills-optimaal kunnen recyclen.

Werkingsprincipe

De unieke, uitzonderlijk efficiënte Orgaworld Greenmills-installatie is opgestart in 2010 en verwerkt onder andere circa 120.000 ton uitgepakt supermarktvoedsel en andere organische reststromen, waaronder zo’n 350.000 m3 verontreinigd afvalwater. De inkomende organische afvalstromenstromen worden in grote tanks vergist. Hierbij komt biogas vrij dat, in de vorm van stoom, warmte en groene stroom, deels wordt ingezet voor de processen in Greenmills zelf, en grotendeels terechtkomt op het elektriciteitsnet. Het restmateriaal van de processen wordt met ‘eigen’ warmte omgezet tot een hoogwaardige meststof.

Kenmerken van de installaties

Technologie
Natte Anaerobe Vergisting
Slibdrooginstallatie
MBR aerobe + anaerobe waterzuivering
Input
Voedsel- en keukenafval
Supermarkt afval
Biologisch verontreinigd industrieel afvalwater
Biogas conversie
Biogasbuffer, 3 CHP’s + 1 fakkel
Afgasbehandeling
Luchtwasser (+ schoorsteen)
Aantal vergistingsreactoren
3
Volume Vergistingsreactoren
75.000 ton per jaar
10.000 m3
Verblijftijd vergistingsreactoren
28 dagen
Capaciteit vergisting
120.000 ton per jaar
Volume Waterzuivering
7.000 m3
Verblijftijd Waterzuivering
7 dagen
Capaciteit waterzuivering
350.000 m3 per jaar
Energie output
5,5 MWelectrisch + 5,5 MWthermisch
Product output
3.500 ton meststof
Oppervlakte locatie
1,5 ha
Bouwjaar
2010

Meer informatie

©2014 Orgaworld | disclaimer