Wat we voor u doen | Orgaworld NL
> Wat we voor u doen

Alles om duurzame vooruitgang te realiseren

Orgaworld is een veelzijdige onderneming die veel voor u kan betekenen wanneer u een pragmatische organisatie zoekt die organisch afval ongekend efficiënt en uitzonderlijk duurzaam kan verwerken. Dit kunnen we omdat we alles integraal zelf doen – en mede daardoor als een van de weinigen in de sector veel ervaring hebben opgedaan met zowel de ontwikkeling als de bouw en exploitatie van verwerkingsinstallaties voor organische afvalstromen.

Onze kennis en ervaring delen we graag met u

In de afgelopen decennia realiseerden we met veel pionierswerk grote, maar ook kleinere (hoogrenderende!) composterings- en vergistingsinstallaties, die we exploiteren voor zowel regionale en lokale overheden als voor industriële en commerciële opdrachtgevers. De expertise die we daarmee hebben opgebouwd, stellen we graag ter beschikking aan elke organisatie die ons wil inschakelen. Zo kunnen we gezamenlijk toewerken naar een maatschappij waarin de beschikbare natuurlijke bronnen beter worden benut.

Als u wilt, nemen we u al het werk uit handen…

Bij Orgaworld verwerken we organische afvalstoffen voor diverse bedrijven en instanties tot groene energie en andere duurzame producten. Hetzelfde kunnen we doen voor uw organisatie. Hiervoor maken we, waar mogelijk en wenselijk, gebruik van onze eigen installaties. Maar mocht het vanuit milieu- en kostenoogpunt aantrekkelijker zijn om de reststromen bij u ter plekke te verwerken, dan ontwerpen we graag een installatie voor u op maat. In dat geval kunnen we u bovendien helpen met de realisatie, exploitatie en (constante…) optimalisatie van uw installatie.

Meer informatie

Sterke partnerships

Wij werken ondermeer samen met...

©2014 Orgaworld | disclaimer