Organisch afval in plastic zakken | Orgaworld NL
> Organisch afval in plastic zakken

Ideaal voor steden die GF(T)-afval gescheiden willen inzamelen

Veel grote steden hebben nog geen gescheiden inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) omdat de ‘burger’ moeilijk overweg kan met nat keukenafval en plakkerige etensresten. Toch is er een oplossing om GF(T)-afval in grote steden gescheiden in te zamelen. En Orgaworld biedt u die!

In elk opzicht uitstekende resultaten

Inwoners van de Canadese steden Toronto en York leveren hun GF(T)-afval al sinds 2007 gescheiden aan in plastic zakken. En dat werkt uitstekend: steeds meer mensen doen mee en de recyclingpercentages groeien voortdurend: inmiddels zetten we in onze tunnelcompostering in Ontario jaarlijks ruim 120.000 ton GF(T)-afval om in A-kwaliteit compost!

De voordelen

Orgaworld’s tunnelcompostering is worldclass technology, die zichzelf inmiddels heeft bewezen en veel voordelen biedt.

  • De aanlevering van GF(T)-afval in plastic vuilniszakken in grote steden en stedelijke agglomeraties is nu (eindelijk) mogelijk.
  • Meer mensen doen mee en de recyclingpercentages zijn aanzienlijk hoger.
  • Het eindresultaat bestaat uit een A-kwaliteit compost en een hoogwaardig recyclebare plastic fractie.
  • Geurproblemen worden op deze manier voorkomen.

Meer informatie

©2014 Orgaworld | disclaimer