Afvalsector maakt energiebeloften waar | Orgaworld NL

Afvalsector maakt energiebeloften waar

Als energieleverancier heeft de afvalsector een aanzienlijke track record opgebouwd. Met behulp van subsidieregelingen als de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) zijn legio energieprojecten waargemaakt. De energiesubsidies blijken goed besteed. Afvalpartijen ontpoppen zich als betrouwbare partners die hun energiebeloften nakomen.
WKK Installatie Orgaworld Amsterdam

De afvalbranche heeft een stevige staat van dienst wat betreft het realiseren van duurzame energieprojecten. De prestaties uit het recente verleden schetsen een positief beeld. Wie het overzicht doorneemt van gerealiseerde projecten van subsidieregelingen voor duurzame energie, ziet er talloze waar afvalpartijen aan het roer staan. Van warmteprojecten van afvalenergiecentrales (AEC's) tot initiatieven rond gft-vergisting, van projecten voor het winnen van stortgas tot de realisatie van biomassa-energiecentrales (BEC's). Wat deze projecten gemeen hebben, is hun effectiviteit. De afvalsector heeft laten zien dat ze gehonoreerde aanvragen daadwerkelijk realiseert, doorgaans binnen de tijd. "Energie uit afval is betrouwbaar", stelt Peter Simoës van AEB Amsterdam vast. Nagenoeg alle AEC’s ontvangen subsidie, de meeste SDE (Stimuleringsregeling Duurzame Energie), sommige MEP, de voorloper van de SDE. Over het AEC-track record zegt Simoës: "Dat onze installaties tegenwoordig afvalenergiecentrales heten, heeft alles te maken met de toegenomen hoeveelheid energie die ze leveren, vooral warmte en stroom. Hier in Amsterdam hebben we een hoogrendementscentrale gebouwd. Die is er puur op gericht om meer energie uit afval op te wekken. Ons hoge elektrisch rendement vergde een extra investering. Die investering hadden we nooit zonder subsidie kunnen doen."
De AEC’s hebben meer duurzame energie in het vat. Het rendement van installaties kan omhoog door meer warmte te leveren aan woningen en bedrijven. "Zo vermijd je de inzet van aardgas, precies wat minister Kamp met zijn Warmtevisie nastreeft", aldus Simoës.

Bron: Harry Perrée -  VA d.d. 18.06.2015

©2014 Orgaworld | disclaimer