Biorizon benut huisvuil voor ontwikkeling biobased aromaten | Orgaworld NL

Biorizon benut huisvuil voor ontwikkeling biobased aromaten

Bergen op Zoom, 11 maart 2015 - Jaarlijks produceren Nederlandse huishoudens gezamenlijk bijna 5 miljoen ton huishoudelijk afval. Biorizon-partner TNO gaat samen met Attero, AEB Amsterdam, Orgaworld en de Vereniging van Afvalbedrijven onderzoeken hoe de koolhydraten (suikers), die in afvalstromen aanwezig zijn, gebruikt kunnen worden als grondstof voor de productie van biobased aromaten.

Aromaten zijn een van de belangrijkste grondstoffen voor de chemische industrie. Op dit moment worden aromaten gewonnen uit aardolie en dat leidt tot uitstoot van CO2. Shared Research Center Biorizon, een initiatief van TNO, VITO en Green Chemistry Campus, ontwikkelt technologieën om aromaten te winnen uit plantaardig restmateriaal. Dat vermindert de afhankelijkheid van aardolie, leidt tot minder CO2-uitstoot en het biedt een winstgevend én duurzaam perspectief voor de chemische industrie alsmede de toeleverende industrie.

"Dit project, dat we Waste2Aromatics hebben gedoopt, is een belangrijke stap om de aanvoer van voldoende grondstoffen te garanderen, zegt Joop Groen, Business Development Manager van Biorizon. Met dit project benutten we huishoudelijk afval als grondstof en onderzoeken we hoe we uit die grondstoffen bio-aromaten kunnen produceren. Circulaire economie in optima forma!"

Van afval, via furanen naar aromaten

Om bio-aromaten uit huishoudelijk afval te produceren, moet de (hemi-)cellulose die in de organische fractie aanwezig is, worden omgezet naar furanen. Deze furanen dienen op hun beurt weer als intermediair voor de uiteindelijke productie van aromaten. Biorizon-partner TNO beschikt over twee technologieën voor de conversie van cellulose naar furanen:

  1. De superheated steam (SHS) technologie. Deze is met name geschikt voor de verwerking van steekvast materiaal en maakt gebruik van stoom om de furanen uit het afval te onttrekken.
  2. De tweede technologie is geschikt voor de verwerking van natte fracties, en maakt gebruik van een systeem met twee vloeibare fasen waarbij de furanen naar een organisch oplosmiddel worden getrokken.

Ervaring opdoen met conversie van heterogene afvalstromen

Er is wereldwijd nog maar weinig ervaring opgedaan met het verwerken van niet-gescheiden afvalstromen met deze technieken. Doel van het project is dan ook om kennis op te bouwen over de geschiktheid van heterogene afvalstromen voor deze conversie. In de eerste fase van het project zijn van negen verschillende afvalstromen de eigenschappen bepaald. Op basis van parameters als (an)organische stofgehalte, suikergehalte en deeltjesgrootte zijn deze fracties beoordeeld of ze geschikt zijn voor de conversie naar furanen. Het Waste2Aromatics project gaat de komende maanden met de drie meest veelbelovende afvalstromen experimenteren. De eerste resultaten worden in de zomer van 2015 verwacht.

Projectpartners

In dit Waste2Aromatics project hebben TNO, Biorizon, Attero, AEB Amsterdam, Orgaworld en de Vereniging van Afvalbedrijven zich verenigd in een unieke samenwerking:

  1. Shared Research Center Biorizon is een samenwerking van TNO, VITO en de Green Chemistry Campus. Doel is om in 2020 op commerciële schaal functionele biobased aromaten voor industriële partners te produceren.
  2. Attero verwerkt het afval van meer dan 35 procent van alle huishoudens. De missie is om zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen terug te winnen en reststromen om te zetten in duurzame energie en nuttige producten.
  3. Afvalverwerker AEB Amsterdam haalt in de hoofdstad op een schone en verantwoorde manier zoveel mogelijk groene energie en grondstoffen uit afval.
  4. Orgaworld verwerkt organische afvalstoffen voor diverse bedrijven en instanties tot groene energie en andere duurzame producten.

De Vereniging van Afvalbedrijven behartigt op nationaal en internationaal niveau de belangen van bedrijven die actief zijn in de totale afvalketen. De vereniging streeft naar een gezond en evenwichtig ondernemingsklimaat en staat voor een doelmatig en duurzaam afvalbeheer.

Voor meer informatie over het project Waste2Aromatics of Shared Research Center Biorizon kunt u contact opnemen met Joop Groen via joop.groen@tno.nl of +31 (0)6 51 91 80 96

©2014 Orgaworld | disclaimer