Gratis compost als beloning voor inwoners Lelystad | Orgaworld NL

Gratis compost als beloning voor inwoners Lelystad

Inwoners van de gemeente Lelystad en omgeving kunnen zaterdag 21 maart eenmalig gratis keurcompost ophalen bij Orgaworld aan de Zeeasterweg 40c in Lelystad.

Met deze actie bedanken Orgaworld  en de gemeente inwoners voor hun inspanning om organische reststromen gescheiden aan te leveren. Bovendien kunnen particulieren zo kennis maken met een product dat zowel voor de bodem als voor het milieu van grote waarde is.

Biologische kringloop

Sinds jaar en dag bieden burgers groente-, fruit- en tuinafval (in de volksmond gft-afval) en groenafval (snoeihout, takken en gras) gescheiden van ander afval aan. Deze organische reststromen dienen weer als grondstoffen voor onder andere compost. Daarmee is de biologische kringloop rond.

Zaterdag 21 maart van 8.00 tot 12.00 uur is Orgaworld speciaal open voor auto’s met aanhangwagen. Landbouwvoertuigen zijn deze ochtend niet welkom. Orgaworld adviseert mensen op tijd te komen omdat er later in de ochtend mogelijk filevorming kan ontstaan.

Gebruik in de tuin

Compost is perfect voor gebruik in de tuin. De natuurlijke bodemverbeteraar stimuleert de groei van bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze, het reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem. Gemengd met tuinaarde is compost geschikt voor alle tuinplanten.

Het hergebruik van organisch afval heeft een positief effect op het milieu. Zo legt compost CO2 vast in de bodem, waardoor het niet vrijkomt in de lucht.

Compost helpt dus in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Daarnaast bespaart composteren geld omdat het een goedkope manier van afvalverwerking is.


bron: Flevopost 14 maart

©2014 Orgaworld | disclaimer