Orgaworld onderschrijft Manifest Organische stof | Orgaworld NL

Orgaworld onderschrijft Manifest Organische stof

Shanks-bedrijf Orgaworld en 28 andere bedrijven vragen de overheid om aandacht voor organische stof.

Negenentwintig partijen roepen de Nederlandse politiek op het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn aan te grijpen om de positie van organische stof in de Nederlandse meststoffenregelgeving te verbeteren. Organische stof is van groot belang voor de bodemvruchtbaarheid, de biodiversiteit, het klimaat en de circulaire economie.

In het manifest Organisch stof: leven in de Nederlandse bodem, opgesteld op initiatief van BVOR en LTO, zetten de manifestpartners hun visie uiteen. Het manifest is 26 oktober aangeboden aan de Vaste Kamercommissie Economische Zaken, voorafgaand aan een Rondetafelgesprek over organische stof en bodemvruchtbaarheid. De manifestpartners zijn organisaties variërend van brancheorganisaties in de agrifoodsector, producenten van organische bodemverbeteraars tot natuur- en milieuorganisaties. Orgaworld is een van de 29 partijen die het manifest onderschrijven.

Meer informatie over het Manifest is hier te vinden.

©2014 Orgaworld | disclaimer