Shanks Corporate Responsibility report 2016 | Orgaworld NL

Shanks Corporate Responsibility report 2016

Shanks heeft haar Corporate Responsibility (CR) report 2016 gepubliceerd. Het duurzaamheidsverslag geeft inzicht in de prestaties van Orgaworld en haar zusterbedrijven op de terreinen van veiligheid, duurzaamheid, omgeving en medewerkersbetrokkenheid.

Op basis van vier overkoepelende thema’s, veiligheid en gezondheid, duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid en betrokkenheid van medewerkers, zijn diverse doelstellingen geformuleerd voor de periode van 2015 tot 2020.

De meeste doelen die gesteld zijn laten na het eerste jaar reeds een trend in de goede richting zien. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

  • Een verbetering van 13% (doel 2020: 25% verbetering) van het aantal ongevallen leidend tot meer dan 3 dagen verzuim;
  • Een stijging van 2% naar 84% van het recycling & recovery percentage (doel 2020: 85%);
  • Een vermindering van 14% van het aan tal ontvangen klachten vanuit de omgeving van productie faciliteiten (doel 2020: 25% vermindering);

Voor een compleet beeld van de duurzaamheidsprestaties verwijzen wij u naar het  Corporate Responsibility report 2016 op de website van Orgaworld of die van Shanks Group. Op de website van Shanks kunt u tevens aan het CR report gerelateerde rapporten vinden betreffende de volledige dataset, gebruikte indicatoren en hoe de gerapporteerde gegevens zich verhouden tot het Global Reporting Intitiative (GRI).

Download pdf

 

 

©2014 Orgaworld | disclaimer