Shanks organiseert landelijke Veiligheidsweek | Orgaworld NL

Shanks organiseert landelijke Veiligheidsweek

Het is Veiligheidsweek bij Shanks. In alle bedrijven van de Commercial Waste Netherlands divisie wordt extra stil gestaan bij de veiligheid van het uitvoeren van de werkzaamheden.

Onder het motto ‘Veilig Thuis’ attendeert Shanks deze week medewerkers en bezoekers van haar locaties op de veiligheidsrisico’s en de verantwoordelijkheid die zij zelf hebben in het herkennen van risico’s en het voorkomen van ongevallen. Medewerkers en bezoekers worden ook uitgenodigd om onveilige situaties op de locaties te melden, zodat er iets aan gedaan kan worden.

Een centrale rol in de Veiligheidsweek speelt een speciaal voor deze week gemaakte film die op een realistische wijze de gevolgen van onveilig gedrag laat zien. Vanwege het belang dat Shanks aan veiligheid hecht, kan deze film na de Veiligheidsweek ook door branchegenoten of andere geïnteresseerden worden bekeken via diverse open kanalen. Daarnaast worden gedurende de week door de bedrijven diverse andere activiteiten zoals poort-acties, veiligheidsrondes en flyeracties uitgevoerd.

Michaël van Hulst, algemeen directeur van Shanks Nederland:“De afvalbranche is een branche met verhoogd risico op ongevallen door de aard van onze activiteiten. We kunnen dan ook niet genoeg aandacht besteden aan de veiligheid van onze medewerkers, bezoekers van onze locaties en andere weggebruikers. Uiteindelijk willen we allemaal dat onze medewerkers aan het einde van de dag weer ongedeerd huiswaarts gaan. Onze doelstelling is om het aantal ongevallen binnen vijf jaar te verminderen met 25 procent. Deze Veiligheidsweek richt zich daarom op het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn en het benadrukken van ieders verantwoordelijkheid voor veiligheid. Op deze manier willen we ongevallen in de toekomst voorkomen. De divisie-brede aanpak benadrukt het belang van veiligheid en teamwerk.”

©2014 Orgaworld | disclaimer