Onze missie en strategie | Orgaworld NL
> Onze missie en strategie

Onze missie en strategie

We geloven dat afval een grondstof is. Dit uitgangspunt ligt aan de basis van ons bestaansrecht en is verwoordt in onze doelstelling ‘Making More from Waste’.

Shanks heeft als missie: “Wij willen het meest gerespecteerde  ‘waste-to-product’ bedrijf zijn”. De basis hiervoor zijn onze kernwaarden. Deze bepalen wat belangrijk is binnen Shanks en hoe we met elkaar samenwerken. Integriteit, passie, verantwoordelijkheid, klantgerichtheid en teamwork staan hierbij centraal.

De missie van Orgaworld sluit hier naadloos bij aan: ‘Wij streven er naar om onze klanten te voorzien in hun behoefte door van hun organische afvalstoffen en residuen hoogwaardige en onderscheidende eindproducten (grondstoffen of energie) te kunnen maken”.

De markten waarin we actief zijn, zijn enerzijds gemeenten, de agro/levensmiddelenindustrie en daaraan gerelateerde industrieën, en anderzijds de energie-, grondstoffen- en landbouw markten. We ontwerpen, financieren en bouwen onze eigen installaties en creëren daarmee een voorsprong op onze concurrenten.

Onze strategie bestaat uit vier pijlers:

  • We verbeteren continue de bestaande diensten, productieprocessen en producten. Met minder grond- en hulpstoffen willen we meer kwaliteit en waarde genereren binnen onze huidige activiteiten, zodat onze klanten hiervan de voordelen kunnen benutten.
  • We gebruiken de opgebouwde bewezen kennis en ervaring op het gebied van compostering, vergisting en, waterzuivering en andere technologien om te opereren in in met name Noord Amerika, en Europa.
  • We ontwikkelen samenwerkingen met grote industrieën gericht op ‘co-processing’ van organische afvalstromen of residuen. We brengen samen met hen de op pilotschaal bewezen technologische concepten naar demo/industriële schaal en integreren deze op de locatie van de partners in het productieproces.
  • We ontwikkelen samen met industriële partners en kennisinstellingen nieuwe hoogwaardige producten en processen op het gebied van de bio-based economie.

Meer informatie

©2014 Orgaworld | disclaimer