Lelystad (Biocel) | Orgaworld NL
> Lelystad (Biocel)

Lelystad: Biocel anaerobe vergistings- en composteringsfabriek


Bezoekadres

Karperweg 20
8221 RB Lelystad, Nederland

Telefoon: +31 (0)320 24 50 94

Openingstijden: 07:00 uur tot 16:00 uur (uitgewogen zijn)


Site

Onze Biocel-fabriek in Nederland is een unicum in de wereld. Hij maakt het namelijk mogelijk om de meest uiteenlopende, sterk wisselende organische afvalstromen, zonder veel voor- en nabewerking, volledig te vergisten. Dit kan hij mede dankzij een speciale, ‘droge’ anaerobe vergistingsinstallatie die uitzonderlijk goede (milieu)prestaties levert.

World class technology die blijft presteren

Onze Biocel vergistings- en composteringsinstallatie in Lelystad werkt niet alleen buitengewoon efficiënt, maar ‘draait’ al meer dan 20 jaar zonder  problemen. Niet voor niets hebben onze klanten en opdrachtgevers (de samenwerkende Flevoland-gemeenten) het contract voor de verwerking van al het groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) van de provincie weer verlengd en ook vanuit het buitenland ontmoeten wij veel belangstelling voor onze technologie.

Werkingsprincipe

Door het jaar heen kan zowel het volume als de samenstelling van het aangeleverde GFT-afval sterk verschillen, onder andere door pieken in de aanvoer ervan tijdens de lente (tuinafval) en de herfst (bladeren en snoeiafval). Bij het gebruik van standaard vergistingsinstallaties zorgt dit voor de nodige problemen, maar onze Biocel-fabriek heeft hier geen last van: het GFT-afval wordt na een minimale voorbewerking vergist in een speciale luchtdichte reactor, waarna het biomethaangas dat hierbij vrijkomt, gebruikt wordt voor de opwekking van energie en warmte. Op deze wijze produceren we jaarlijks circa 4 miljoen kWh elektriciteit, genoeg om meer dan 1500 huizen van groene stroom te voorzien. De warmte gebruiken we onder andere om de temperatuur in de biocel te regelen. Na 21 tot 28 dagen stopt het anaerobe vergistingsproces, waarna het overblijvende product, het digestaat, samen met vers GFT-afval en entmateriaal in 5 tot 10 dagen in een composteringstunnel tot compost wordt verwerkt.

Ontpakkingslijn

Bij onze Biocel-installatie in Lelystad staat ook onze ontpakkingslijn voor over-de-datum (on)verpakte  levensmiddelen. Deze worden uitgepakt en verkleind tot een verpompbare ‘supermarktmix’, die daarna via natte anaerobe vergisting in Orgaworld’s Greenmills-installatie kan worden verwerkt tot biogas en biologische meststoffen. Deze ‘supermarktmix’ kunnen we uiteraard ook aan derden leveren.

Bijzonder lage geur- en stofemissies

Wat deze site ook bijzonder maakt, is dat er nauwelijks stank naar buiten komt. Dit kan, omdat het gebouw en de installaties onder licht negatieve druk worden gehouden en alle luchtstromen grondig gereinigd worden voordat ze in de open lucht terechtkomen. 

Kenmerken van de installaties

Technologie
Biocel droge anaerobe vergisting
Tunnel Compostering
Input
GFT-afval
Vloeibare organische afvalstromen
Biocel
combinatie van mesofyle en thermofyle bedrijfsvoering
100 NM3 biogas per ton GFT afval
>55% methaan per NM3 biogas
Biogas conversie
Biogasbuffer, 2 CHP’s + 1 fakkel
Afgasbehandeling
Bioscrubber (+ schoorsteen)
Aantal Biocel reactoren
14
Aantal composttunnels
5
Capaciteit
30.000 ton per jaar
Energie output
4.200.000 kWh per jaar
Compost output
10.000 ton per jaar
Oppervlakte locatie
1 ha
Bouwjaar
1996

Meer informatie

x

Foutmelding

©2014 Orgaworld | disclaimer