Lelystad (Zeeasterweg) | Orgaworld NL
> Lelystad (Zeeasterweg)

Lelystad: de ZAW vergistings- en composteringsfabriek


Bezoekadres

Zeeasterweg 40
8219 PN Lelystad, Nederland

Telefoon: +31 (0)320 25 74 22

Openingstijden: 07:00 uur tot 16:30 uur (uitgewogen zijn)


Wij zijn momenteel op onze locatie Zeeasterweg, in overleg met de Omgevingsdienst, voorbereidingen aan het treffen om onze luchtbehandeling te optimaliseren. Verschillende technieken worden beoordeeld en praktijktesten vinden plaats. Mocht u specifieke vragen hebben dan kunt u die via de button ‘contact’ stellen.

Site

Onze ‘ZAW’ is misschien wel de best presterende installatie ter wereld voor de verwerking van gemengde organische afvalstromen. Hij combineert aerobe tunnel- met indoor veldcompostering, waardoor hij zowel groente-, fruit-, tuin- en organisch procesafval, en slib probleemloos kan verwerken. Nota bene: de afgelopen 15 jaar is de jaarlijkse verwerkingscapaciteit van onze ZAW-fabriek verhoogd van 65.000 naar 110.000 ton per jaar, zonder dat hier aanvullende uitbreidingen en investeringen voor nodig waren!

Werkingsprincipe

In onze ZAW-composteringsinstallatie wordt het binnenkomende organische afval­ niet of nauwelijks voorbewerkt. De verschillende stromen mengen we met een speciaal entmateriaal, waardoor het geheel goed ‘beluchtbaar’ wordt en de composteringstunnel in kan. Hier begint het aerobe composteringsproces dat zo’n 5 tot 10 dagen kan duren. Maar de afgeleverde reststromen kunnen ook op de indoorvelden worden gecomposteerd. Dit duurt alleen wel langer (tussen 10 tot 20 dagen). In beide gevallen moet de compost –nadat zij uit de installatie is verwijderd- narijpen en gekeurd worden, voordat ze klaar is voor verkoop aan de agrarische sector.

Bijzonder lage geur- en stofemissies

Wat deze site ook bijzonder maakt, is dat er nauwelijks stank naar buiten komt. Dit kan, omdat het gebouw en de installaties onder licht negatieve druk worden gehouden, zodat de emissie van geur en stof naar de omgeving wordt voorkomen. De afgezogen lucht gebruiken we deels voor de veldcompostering en deels als proceslucht in de composterings­tunnel, waarna de luchtstromen via een luchtwasser en biofilter worden geleid om de geurcomponenten te verwijderen, voordat ze via een schoorsteen de open lucht in gaan.

Kenmerken van de installaties

Technologie
Tunnelcompostering
PACOM veldcompostering
Input
GFT-afval
Procesafvalstromen uit de levensmiddelenindustrie
Organische industriële slibben
Groenafval
Afgasbehandeling
Luchtwasser + schoorsteen
Aantal compoteringstunnels
8
Verblijftijd composteringstunnels
5-10 dagen
Aantal velden veldcompostering
12
Verblijftijd veldtunnels
10 – 20 dagen
Capaciteit
110.000 ton per jaar
Compost output
40.000 ton per jaar
Oppervlakte locatie
1,5 ha
Bouwjaar
1998

Meer informatie

©2014 Orgaworld | disclaimer