De meerwaarde van een goede samenwerking | Orgaworld NL

De meerwaarde van een goede samenwerking

Op onze locatie in Drachten (Friesland) verwerken we al het groente-, fruit- en tuinafval van de provincie Friesland en de Drentse gemeente Noordenveld tot hoogwaardige compost. Voor onze opdrachtgevers biedt deze samenwerking aanzienlijke voordelen: behalve de hoge duurzaamheidsprestaties van onze composteringsinstallatie is er weinig transport nodig naar onze centraal gelegen locatie, bovendien kunnen we met de installatie goed inspelen op de wisselende kwaliteit van het aangeleverde materiaal.

Een kringloop die helemaal rond is...

Onze site in Drachten is sinds 1996 in bedrijf. Het betreft een gesloten compostering, die werkt volgens het zogenoemde PACOM-systeem, waarbij de reststoffenstromen worden belucht door middel van zuigbeluchting en omgezet naar eersteklas landbouwkeurcompost en veenvervangende substraatkeurcompost. Dit wordt aan, bijvoorbeeld, bomengrond of veenmixen toegevoegd en geleverd aan de regionale agrarische bedrijven en het naastgelegen bedrijf Veenbaas Potgrond BV. Zo zorgen we ervoor dat de lokale kringloop helemaal ‘rond is’.

Positieve reacties

Wij krijgen van onze Friese partners bijzonder positieve reacties op de samenwerking zowel direct als via ons klanttevredenheidsonderzoek. De gemeente Smallingerland zegt hierover op haar website: “Per jaar wordt circa 8.000 ton groente-, fruit- en tuinafval ingezameld. Composteerinrichting Orgaworld in Drachten maakt daar prima compost van, dat zijn weg vindt als grondverbeteraar voor plantsoenen, sportvelden, tuinen en akkerbouw. Daarmee leveren wij een goede bijdrage aan het hergebruik van een aanzienlijk deel van het huishoudelijk afval”

Meer informatie

©2014 Orgaworld | disclaimer