Duurzame samenwerking Simadan Groep en Orgaworld | Orgaworld NL

Duurzame samenwerking Simadan Groep en Orgaworld

De Nederlandse Simadan Groep houdt zich bezig met afvalbeheer, food en feed, via haar ondernemingen Biodiesel Amsterdam, Noba, Rotie, Tank Cleaning Amsterdam en Tank Storage Amsterdam. Voor en in nauwe samenwerking met deze bedrijven ontwikkelden we in 2008 een nieuwe unieke fabriek, ‘Greenmills Amsterdam’, waar we op een ongekend efficiënte wijze organisch afval verwerken door een symbiose van elkaar versterkende partijen: alle afvalstromen van de Simandan-vetsmelterij, -biodieselfabriek en –tankcleaning-installaties komen direct bij ons binnen, zodat we deze kunnen zuiveren en upcyclen tot groene stroom en stadswarmte voor de stad Amsterdam.

De voordelen voor de Simadan Groep

  • Door optimale logistiek (pijpleiding) tussen de productielocaties zijn de transportkosten relatief laag en is het brandstofverbruik beperkt.
  • Simadan is voor lange termijn gegarandeerd van een duurzame en verantwoorde afzet van haar reststromen bij Orgaworld.
  • Mede dankzij het lange termijn-partnership worden beide partijen uitgedaagd om de keten in zijn geheel en op onderdelen voortdurend te verbeteren.

Link

Samenwerking Biodiesel Amsterdam

Port of Amsterdam

Meer informatie

©2014 Orgaworld | disclaimer