Gescheiden afvalinzameling in grote steden is heel goed mogelijk | Orgaworld NL

Gescheiden afvalinzameling in grote steden is heel goed mogelijk

Groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) gescheiden inzamelen in grote steden is niet makkelijk. Het GFT-afval bestaat namelijk grotendeels uit keukenafval dat nat en plakkerig is en daardoor moeilijk hanteerbaar wordt voor de inwoners van die steden. Dit probleem kan relatief eenvoudig worden verholpen wanneer zij hun keukenafval mogen aanleveren in plastic zakjes. Dit gebeurt sinds 2007 ook in Canada, waar Orgaworld inmiddels op meer plaatsen actief is.

Een succesvolle entree in Canada

Een Canadese handelsmissie, met vertegen­woordigers van de steden Toronto en York (Ontario), bezocht in 2003 de tunnel­compos­tering van Orgaworld in Lelystad. De delegatie was zo enthousiast over de mogelijkheden en de resultaten van onze tunnelcompostering, dat we werden gevraagd om deel te nemen aan een tender voor de verwerking van het GFT-afval van de regio York, dat gescheiden ingezameld moest worden. Na het winnen van de tender zijn we op zoek gegaan naar een geschikte locatie voor de composteringsinstallatie en partners om deze te realiseren. Vervolgens werd de installatie in de plaats London gebouwd met 12 tunnels, indoor compost-rijping en een state-of-the-art afgasbehandelings­systeem waardoor geuremissies tot een minimum beperkt bleven en blijven. Deze installatie met een capaciteit van 150.000 ton GFT-afval per jaar zet nu ruim 120.000 ton GFT-afval om in A-kwaliteit compost waar de regio goed gebruik van maakt.

De voordelen mogen er zijn

Inzameling van GFT-afval in plastic zakjes is een uitstekend alternatief voor grote steden. Dit, onder andere, omdat de ‘participatiegraad’ van de burgers veel hoger is en het recyclingpercentage daarmee ook aanzienlijk hoger ligt. Mede hierdoor hebben we inmiddels een langjarig contract en contact met de regio York voor de verwerking van een groot deel van haar GFT-afval.

Meer informatie

©2014 Orgaworld | disclaimer