Duurzame samenwerking Unilever en Orgaworld | Orgaworld NL

Duurzame samenwerking Unilever en Orgaworld

Unilever wil het organisch afval van haar kantoren, distributiecentra en fabrieken tot een minimum reduceren (‘zero waste policy’). Voor het deel dat onvermijdelijk overblijft, zocht het een zo duurzaam mogelijke verwerking. Daarvoor is het in de Benelux in 2011 een samenwerking aangegaan met Shanks, het moederbedrijf van Orgaworld. Voor ons betekent dit dat we alle organische reststromen, zoals verpakte ‘over-de-datum’ levensmiddelen uit de distributiecentra en snijafval uit de fabrieken, voor Unilever verwerken op het Orgaworld Greenmills-complex in Amsterdam. Gezamenlijk richten we ons op de voortdurende optimalisatie van de keten, waarbij voedselveiligheid, duurzaamheid en ketenbeheersing uiteraard voorop staan.


(klik op afbeelding om figuur te vergroten)

De voordelen voor Unilever

  • Shanks en Orgaworld bieden Unilever één aanspreekpunt in de keten. Als ketenregisseur zorgen wij ervoor dat de dienstverlening over alle sites en afvalgroepen heen goed verloopt.
  • Het werken met en verwerken van levensmiddelen vereist kennis van de diverse regels en de toepassing daarvan. Door de samenwerking is er  toezicht en grip op de keten, waardoor alles transparant is en blijft.
  • De ‘grondstofketens’ worden zo veel mogelijk gesloten, door de duurzame eindverwerking van de reststromen via vergisting naar groene stroom, warmte en biologische landbouwmeststoffen.
  • Door innovatie wordt de eindverwerking van de reststromen steeds hoogwaardiger (biobased economy).
  • Mede dankzij het lange termijn-partnership worden beide partijen uitgedaagd om de keten in zijn geheel en op onderdelen voortdurend te verbeteren. Orgaworld is, in nauwe samenwerking met Unilever, voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de totale beheerskosten te verlagen en duurzaamheid te vergroten door middel van verbeterprojecten 

Meer informatie

©2014 Orgaworld | disclaimer