Duurzame samenwerking Albert Heijn en Orgaworld | Orgaworld NL

Duurzame samenwerking Albert Heijn en Orgaworld

Een van de bedrijfsonderdelen van Ahold, Albert Heijn Nederland, werkt al meer dan 10 jaar nauw met ons samen. Zij doet er alles aan om te voorkomen dat levensmiddelen, zoals zuivel, vlees en andere houdbare producten, uit het schap moeten worden gehaald voordat de uiterste verkoopdatum is verstreken. Wanneer dit ondanks alle inspanningen niet lukt, worden de levensmiddelen via duurzame retourlogistiek getransporteerd naar een AH-distributie(middelen)centrum en gestort in een speciaal ontwikkelde vul-unit. Is deze vol, dan wordt de inhoud via onze uitpakinstallatie naar de (unieke!) Orgaworld Greenmills-verwerkingslocatie getransporteerd en daar vergist. Gezamenlijk richten we ons op de voortdurende optimalisatie van deze keten, waarbij voedselveiligheid, duurzaamheid en ketenbeheersing uiteraard voorop staan.


(klik op afbeelding om figuur te vergroten)

De voordelen voor Albert Heijn

  • Het systeem leidt tot een hogere efficiency op de middelencentra en meer werkplezier dan de klassieke systemen (perscontainer).
  • Door optimale logistiek tussen de distributiecentra van Albert Heijn en de verwerkingslocaties van Orgaworld zijn de transportkosten relatief laag en is het brandstofverbruik beperkt.
  • Er is toezicht en grip op de keten, waardoor alles transparant is en blijft. Het werken met en verwerken van levensmiddelen vereist kennis van de diverse regels en de toepassing daarvan.
  • De ‘grondstofketens’ worden zo veel mogelijk gesloten, door de duurzame eindverwerking van de reststromen via vergisting naar groene stroom, warmte en biologische landbouwmeststoffen.
  • Albert Heijn krijgt groene stroom certificaten terug van de door haar ‘uit eigen oorsprong’ aangeleverde reststromen en draagt zo bij aan haar doelstelling 20% duurzame energie in 2020.
  • Door innovatie wordt de eindverwerking van de reststromen steeds hoogwaardiger. Samen met Albert Heijn kijken we naar nog hoogwaardiger manieren om het afval te verwerken [link naar ‘meer over ons bedrijf, Innovatieve projecten].
  • Mede dankzij het lange termijn-partnership worden beide partijen uitgedaagd om de keten in zijn geheel en op onderdelen voortdurend te verbeteren.

Links

Mechanisch ontpakken/vermalen voormalige levensmiddelen

Wat we voor u doen, producten, ‘groene stroom’

 

 

 

Meer informatie

©2014 Orgaworld | disclaimer