Orgapower Biostimulatoren | Orgaworld NL
> Orgapower Biostimulatoren

Uitzonderlijk effectieve biologische ‘oogstverbeteraars’

Orgapower Biostimulatoren zijn niet alleen uniek in de wereld, maar ook ideaal voor agrariërs die het milieu een warm hart toedragen en –ook letterlijk- meer uit hun landbouwgronden willen halen!

Hoe het werkt

Orgapower Biostimulatoren bevatten een hoge concentratie micro-organismen die van nature in de bodem voorkomen, waaronder de schimmels van de Trichoderma Harzianum T22 stam (de eerste in Nederland geregistreerde stam die als plantversterker is toegelaten door de Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen). Door de symbiotische schimmel-plant-relatie die plaatsvindt wanneer Orgapower Biostimulatoren aan de grond worden toegevoegd, groeit een mantel van schimmeldraden rond de wortel, zodat de mineralen- en wateropname van de planten wordt bevorderd. Tegelijkertijd krijgen de in de bodem aanwezige schadelijke micro-organismen minder ruimte om zich te ontwikkelen, waardoor plantenziektes zich minder snel kunnen ontwikkelen.

Belangrijke voordelen

  • Orgapower Biostimulatoren creëren een beter (wortel)bodemmilieu, een actief bodemleven en een effectievere water- en meststofhuishouding.
  • Orgapower Biostimulatoren bevorderen de wortelontwikkeling.
  • Orgapower Biostimulatoren werken preventief tegen tal van ziekmakende infecties op en rondom de wortel.
  • Orgapower Biostimulatoren brengen veel organische stoffen in de grond. Planten van grond die met Orgapower Biostimulatoren is bewerkt, krijgen een betere weerstand dankzij de gezondere bodemomstandigheden.
  • De kwaliteit van het te oogsten eindproduct verbetert.
  • Het productieproces is volledig biologisch.

Meer informatie

©2014 Orgaworld | disclaimer