Waterzuivering | Orgaworld NL
> Waterzuivering

Zelfs het meest vervuilde water krijgen we voor u schoon

In Nederland beschikken we over twee bijzonder geavanceerde, buitengewoon effectieve waterzuiveringsinstallaties. Hiermee kunnen we een breed scala aan aangeleverde ‘waterstromen’ ontdoen van zo ongeveer alles wat er in zit (zelfs extreem vetrijk water krijgen we moeiteloos schoon…).

In Amsterdam en Lelystad

In onze waterzuiveringsinstallatie in Lelystad behandelen we vooral het water dat vrijkomt tijdens het vergistingsproces van het daar aangeleverde groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval). In Amsterdam, op onze Greenmills-site, verwerken we zowel het water dat afkomstig is van de eigen vergisting, als de afvalwaterstromen van gerenommeerde bedrijven zoals Wild Juice, BioDiesel Amsterdam en Unilever. Door het slim combineren van de verschillende waterstromen wordt het mogelijk om al het water efficiënt en vergaand te zuiveren (op jaarbasis reinigen we hier zo’n 350,000 m3 afvalwater).

De installaties

Onze zuiveringsinstallaties zijn voorzien van zogenaamde lamellenafscheiders en Dissolved Air Flotatie-systeem. Hiermee wordt het afvalwater ‘voorbehandeld’. Daarna volgt een tweetraps proces waarbij stikstof en koolstof op biologische wijze uit het water worden verwijderd. Tot slot scheiden we het water met membranen van het biologische slib, waarna het klaar is voor hergebruik.

Meer informatie

©2014 Orgaworld | disclaimer