Orgapower GFT Keurcomposten | Orgaworld NL
> Orgapower GFT Keurcomposten

Gezonde(re) gewassen en een hoger rendement

Orgapower GFT Keurcomposten zijn niet alleen honderd procent duurzaam geproduceerd, maar ze zorgen er ook voor dat de bodemstructuur van uw land aanzienlijk verbetert, het bodemleven actiever wordt en uw grond aantoonbaar meer oplevert per vierkante meter. Kort en goed, het loont in elk opzicht om Orgapower GFT Keurcomposten te gebruiken…

Orgapower GFT landbouw keurcompost

Deze keurcompost (die uiteraard specifiek voor de landbouw is ontwikkeld) wordt homogeen gecomposteerd door middel van onze compostering. Hierdoor is deze compost vrij van onkruidzaden en ziektekiemen, bovendien voldoet hij aan de GFT Keurcomposteisen, die aanzienlijk strenger zijn, dan de wettelijk geldende eisen voor compostproducten. Meer informatie over Orgapower GFT landbouw compost vindt u hier.

Orgapower GFT substraat edel-keurcompost

Deze keurcompost wordt met behulp van een speciale zeef zeer fijn gezeefd, tot een schone fijne fractie overblijft die nagenoeg vrij is van langere delen. Hierna rijpt de compost 6 tot 9 maanden tot een uitzonderlijk stabiele substraat edel-keurcompost met een laag soortelijk gewicht en uitstekende geur- en kleureigenschappen. Meer informatie over Orgapower GFT-substraat edel-keurcompost vindt u hier.

Orgapower GFT stal/box-keurcompost

Deze keurcompost wordt min of meer op dezelfde wijze geproduceerd als de Orgapower GFT-substraat edel-keurcompost, alleen worden er zogenoemde positieve bacteriestammen aan toegevoegd. Deze stammen ‘koloniseren’ op de compost waardoor deze vrij blijft van koegebonden organismen (zoals de gevaarlijke bacterie Klebsiella). Meer informatie over Orgapower GFT-substraat edel-keurcompost vindt u hier.

foto (©) DNA-beeldbank op www.laatzeelandzien.nl

Meer informatie

©2014 Orgaworld | disclaimer