Regionale GFT-verwerking (kringloop) | Orgaworld NL
> Regionale GFT-verwerking (kringloop)

Ook voor duurzame recycling van sterk verontreinigd organisch afval

Centraal in Nederland, vlakbij Lelystad, beschikken we over de best presterende installatie ter wereld voor de verwerking van gemengde organische afvalstromen, de ‘ZAW’. Deze installatie combineert aerobe tunnel- met indoor veldcompostering en kan een mengsel van groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) en organische procesafval en slib met verontreiniging van, bijvoorbeeld, papier en plastic probleemloos verwerken.

Een uniek composteringsproces

In onze ZAW-composteringsinstallatie wordt het binnenkomende organische afval­ niet of nauwelijks voorbewerkt. De verschillende stromen mengen we met een speciaal entmateriaal, waardoor ze goed ‘beluchtbaar’ worden en de composteringstunnel in kunnen. Hier begint het aerobe composteringsproces dat zo’n 5 tot 10 dagen kan duren. Maar de afgeleverde reststromen kunnen ook op de indoorvelden worden gecomposteerd. Dit duurt echter langer (tussen 10 tot 20 dagen). In beide gevallen moet de compost –nadat zij uit de installatie is verwijderd- ‘narijpen’ en gekeurd worden, voordat ze klaar is voor verkoop aan de agrarische sector.

Bijzonder lage geur- en stofemissies

Wat onze ZAW-site ook uniek maakt, is dat er nauwelijks stank naar buiten komt. Dit kan, omdat het gebouw en de installaties onder licht negatieve druk worden gehouden zodat de emissie van geur en stof naar de omgeving wordt voorkomen. De afgezogen lucht gebruiken we deels voor de veldcompostering en deels als proceslucht in de composterings­tunnel, waarna de luchtstromen via een luchtwasser en biofilter worden geleid om de geurcomponenten te verwijderen, voordat ze via een schoorsteen de open lucht in gaan.

Uitzonderlijk goede prestaties

De afgelopen 15 jaar is de jaarlijkse verwerkingscapaciteit van onze ZAW-composteringsfabriek verhoogd van 65.000 naar 110.000 ton per jaar, zonder dat hier aanvullende uitbreidingen en investeringen voor nodig waren!

© foto: Renk Knol

Meer informatie

©2014 Orgaworld | disclaimer