Slibverwerking | Orgaworld NL
> Slibverwerking

Bioslib en bleekaarde worden wérkelijk duurzaam verwerkt

Natuurlijk wilt u dat uw bioslib of bleekaarde geheel volgens de regels en zo duurzaam mogelijk wordt verwerkt. Orgaworld zorgt daarvoor: we kunnen beide afvalproducten op een bedrijfszekere, traceerbare, efficiënte en concurrerende wijze ‘opwerken’ tot nieuwe, milieuvriendelijke landbouwgrondstoffen.

Veel ervaring

Bij Orgaworld hebben we inmiddels veel ervaring opgedaan met de verwerking van bioslib die afkomstig is van de afvalwaterzuivering van grote en middelgrote levensmiddelenbedrijven. Hierdoor zijn we in staat om complexe en zelfs fosfaathoudende slibstromen te bewerken tot een Keurmerk-compost die aan de strengste landbouweisen voldoet.

Meer informatie

©2014 Orgaworld | disclaimer