Groene stroom | Orgaworld NL
> Groene stroom

Eigenlijk maken we donkergroene stroom

We hoeven u natuurlijk niet te vertellen wat groene stroom is. En dat we die produceren is ook al geen unicum. Maar de manier waarop we dit doen wel. Bij Orgaworld gaat dat namelijk efficiënter dan waar dan ook. Onder andere omdat we onze verwerkings- en bedrijfsprocessen steeds maar blijven optimaliseren.

Voor donkergroenestroomcertificaten

Wanneer u ons biomassa levert, bieden wij u groenestroomcertificaten als bewijs dat uw inkoop van stroom buitengewoon duurzaam is (omdat we deze zelf op extreem efficiënte wijze verwerken van uw afval). Koopt u groenestroomcertificaten apart in via energiebedrijven, dan is de kans groot dat deze certificaten niet afkomstig zijn uit Nederland en het resultaat zijn van een mix van stroom van zonne-, wind- en waterkrachtenergie (bronnen die niet allemaal onomstreden zijn…). Onze garanties van oorsprong bieden u de zekerheid dat uw eigen reststromen door onze installaties duurzaam zijn verwerkt tot ‘donkergroene’ stroom!

Het voordeel van zekerheid…

Zet u ons in voor de verwerking van uw reststromen, dan heeft u de zekerheid dat uw inkoop van elektriciteit gebaseerd is op Nederlandse certificaten van een betrouwbare leverancier ‘om de hoek’.

Goed om te weten

  • De certificaten: Garantie van Oorsprong Biomassa vergisting (1MWh GVO CertiQ)
  • Productielocaties: Orgaworld Amsterdam en Orgaworld Lelystad
  • Orgaworld heeft een eigen CertiQ-rekening
  • Marketing en communicatie kunnen ‘maatwerk’ geleverd worden
  • Tarieven in overleg

Consumenten kunnen zelf ook groene stroom van Orgaworld kopen. Lelystad: website vandebron.nl. Amsterdam: website vandebron.nl.

Meer informatie

©2014 Orgaworld | disclaimer