Droge vergisting | Orgaworld NL
> Droge vergisting

Alleen bij Orgaworld...

In Lelystad bevindt zich onze 'Biocel', de enige droge-vergistingsinstallatie die ooit in Nederland is gebouwd. Hiermee vergisten we biomassa zoals groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) tot biogas, dat vervolgens door een warmtekrachtkoppeling (WKK) wordt omgezet in elektriciteit en warmte. Het principe van de Biocel in Lelystad wordt droge vergisting genoemd. Het verschil tussen droge en natte vergisting is de procesvoering: bij natte vergisting worden continue vloeibare, energierijke stromen vergist (waarbij het vochtgehalte in het proces meer dan 80% is), terwijl bij droge vergisting het GFT-afval met een gemiddeld vochtgehalte van 58% 'batchgewijs' wordt vergist.

Zo werkt droge vergisting

Onze droge-vergistingsinstallatie in Lelystad bestaat uit veertien biocel-reactoren, die geopend en gesloten wordt met speciale luchtdichte deuren. Alle reactoren zijn gebouwd met een speciale betonconstructie om op onderdruk te kunnen werken. Per batch wordt een reactor  gevuld met een mix van vers GFT-afval en een fractie entmateriaal uit een oudere batch. Dit materiaal moet worden toegevoegd om de thermofiele micro-organismen in het proces te behouden en zo een snellere acceleratie van de vergisting te verkrijgen. In de eerste fase van de vergisting is er nog sprake van een zogenoemd aeroob traject, dit   vanwege de aanwezigheid van zuurstof in de reactor. Zuurstof in lucht wordt door de aanwezigheid van organische stoffen in de biomassa al snel omgezet in CO2. Na een tijd is alle zuurstof 'weggereageerd' en zijn er anaerobe condities ontstaan (onder anaerobe condities worden de organische stoffen in de biomassa omgezet in methaangas en CO2, oftewel biogas. Het geproduceerde biogas wordt via  compressoren uit de reactoren gezogen en opgeslagen in een gasbuffertank. Vanuit de gasbuffer wordt het biogas gevoed aan een WKK, waar het wordt omgezet in elektriciteit en warmte. Na een reactietijd van circa 30 dagen is de meeste organische stof van de biomassa omgezet in biogas en blijft het restproduct digestaat over (dit digestaat benutten we daarna voor de productie van eersteklas biologische compost- en grondmengsels).

Foto: © Fotostudiowierd

Meer informatie

©2014 Orgaworld | disclaimer