Biocel | Orgaworld NL
> Biocel

Honderd procent vergisting van GFT-afval dankzij een uniek procédé

Onze Biocel-fabriek in Nederland is een unicum in de wereld. Hij maakt het namelijk mogelijk om de meest uiteenlopende, sterk wisselende organische afvalstromen, zonder veel voor- en nabewerking, volledig te vergisten. Dit kan hij mede dankzij een speciale, ‘droge’ anaerobe vergistingsinstallatie die uitzonderlijk goede (milieu)prestaties levert.

Zo gaat het in z’n werk…

Door het jaar heen kan zowel het volume als de samenstelling van het aangeleverde groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) sterk verschillen, onder andere door pieken in de aanvoer ervan tijdens de lente (tuinafval) en de herfst (bladeren en snoeiafval). Bij het gebruik van standaard vergistingsinstallaties zorgt dit voor de nodige problemen, maar onze biocel-fabriek heeft hier geen last van: het GFT-afval wordt na een minimale voorbewerking vergist in een speciale luchtdichte reactor, waarna we het biomethaangas dat hierbij vrijkomt, gebruiken voor de opwekking van energie en warmte. Na enkele weken wordt het restant van het vergistingsproces, het digestaat, uit de reactor gehaald en in een composteringstunnel omgezet tot A-kwaliteit compost.

De voordelen van het Biocel-vergistingsprocédé

  • Zeer geschikt voor alle mogelijke, wisselende stromen GFT-afval.
  • De verwerking van verontreinigingen levert geen problemen op.
  • Er is weinig tot geen voorbewerking nodig.
  • De ‘processtabiliteit’ is hoog.
  • Dankzij de grote flexibiliteit van het procéde is ‘peak shaving’ mogelijk.          
  • Er blijft weinig tot geen afvalwater over.
  • De verwerking van GFT-afval is eenvoudig te combineren met tunnelcompostering.  
  • De energie-efficiency van de installatie is bijzonder hoog.

World class technology die blijft presteren

Onze Biocel vergistings- en composteringsinstallatie in Lelystad werkt niet alleen buitengewoon efficiënt, maar ‘draait’ al meer dan 20 jaar zonder  problemen. Niet voor niets hebben onze klanten en opdrachtgevers (de samenwerkende Flevoland-gemeenten) het contract voor de verwerking van al het GFT-afval van de provincie weer verlengd en vanuit het buitenland ontmoeten wij veel belangstelling voor onze technologie.

Meer informatie

©2014 Orgaworld | disclaimer