Orgapower™ Biostimulatoren | Orgaworld NL
> Orgapower™ Biostimulatoren

Hoogwaardige biologische ‘oogstverbeteraars’

Bij Orgaworld zetten we steeds meer organische reststromen om tot unieke milieuvriendelijke producten voor de landbouw. Zo produceren we onder andere verschillende biostimulatoren met ongekend goede bodem- en oogstverbeterende eigenschappen. Niet voor niets worden deze producten, die we onder de naam Orgapower op de markt brengen, door een groeiende groep agrariërs gebruikt om hun landbouwgronden op duurzame wijze te verbeteren én hun rendement tegelijkertijd –aanzienlijk- te verhogen.

Hoe het werkt

Orgapower Biostimulatoren bevatten een hoge concentratie micro-organismen die van nature in de bodem voorkomen, waaronder de schimmels van de Trichoderma Harzianum T22 stam (de eerste in Nederland geregistreerde stam die als plantversterker is toegelaten door de Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen). Door de symbiotische schimmel-plant-relatie die plaatsvindt wanneer Orgapower Biostimulatoren aan de grond worden toegevoegd, groeit een mantel van schimmeldraden rond de wortel, zodat de mineralen- en wateropname van de planten wordt bevorderd. Tegelijkertijd krijgen de in de bodem aanwezige schadelijke micro-organismen ook minder ruimte om zich te ontwikkelen, waardoor plantenziektes zich minder snel kunnen ontwikkelen.

Belangrijke voordelen

Het productieproces van Orgapower Biostimulatoren is volledig biologisch. Ze zijn daarmee bij uitstek geschikt voor agrariërs die het milieu een warm hart toedragen en tegelijkertijd, ook letterlijk, meer uit hun landbouwgronden willen halen. Planten van grond die met Orgapower Biostimulatoren is bewerkt, krijgen namelijk een betere weerstand dankzij de gezondere bodemomstandigheden, waardoor de kwaliteit van het te oogsten eindproduct verbetert.

Orgaworld Biostimulatoren:

  • creëren een beter (wortel)bodemmilieu, een actief bodemleven en een effectievere water- en meststofhuishouding
  • bevorderen de wortelontwikkeling
  • werken preventief tegen tal van ziekmakende infecties op en rondom de wortel
  • brengen veel organische stoffen in de grond.

Meer informatie

©2014 Orgaworld | disclaimer