De Kiptrailer | Orgaworld NL
> De Kiptrailer

Een uniek inzamelsysteem voor over-de-datum levensmiddelen

Samen met ons zusterbedrijf Icova/Icotech ontwikkelden we voor onze opdrachtgever Albert Heijn een nieuwe, unieke ‘ketenoplossing’. Een innovatief, logistiek systeem waarmee we verpakte levensmiddelen die niet meer geschikt zijn voor consumptie uitzonderlijk efficiënt en duurzaam kunnen inzamelen en transporteren naar onze eindverwerkingsinstallaties.

De voordelen

Het systeem biedt aanzienlijke voordelen ten opzichte van de eerdere situatie, waarbij het gebruikmaakte van perscontainers.

  • De efficiency is veel hoger, waardoor er meer verpakkingen per dag gestort kunnen worden in de ‘middelencentra’ van onze opdrachtgever.
  • Het systeem heeft, ook met het oog op de toekomstige ontwikkelingen, een groot bufferend vermogen, waardoor het 24/7 beschikbaar is.
  • Het aantal ritten naar de eindverwerkingslocatie is afgenomen met meer dan 50%, met als gevolg een ruime halvering van het brandstofverbruik, een sterke reductie van de CO2-uitstoot en veel lagere logistieke kosten.
  • De gebruikers van het systeem werken plezieriger en veiliger, uiteraard volledig binnen de ARBO-normen.
  • Het systeem is robuust, hygiënisch (volledig afgesloten) en eenvoudig door de werknemers van de opdrachtgever zelf te reinigen.

Het resultaat

Het systeem werd ontwikkeld om de efficiency te verhogen, het werkplezier te verbeteren en de kosten in de totale keten (TCO) te verlagen. Met de realisatie van het project zijn deze doelstellingen stuk voor stuk bereikt. Samen met onze klant hebben we een projectteam gevormd waarin verschillende disciplines waren vertegenwoordigd (operationeel, techniek, kwaliteit, arbo en milieu). Nadat de wensen en eisen door het team waren bepaald, hebben we een aantal ontwerpen gepresenteerd. Een van de ontwerpen is daarna gebouwd op locatie en in de praktijk getest. Na de implementatie van enkele verbeteringen is het systeem uitgerold over alle vier middelencentra, waar het nu naar volle tevredenheid wordt toegepast.

Op eigen risico…

Wij hebben zelf (fors) geïnvesteerd in de ontwikkeling van deze oplossing, die bijna direct grote logistieke- en duurzaamheidsvoordelen voor onze klant oplevert. Bijzonder is ook dat alle partijen in de ‘waardeketen’ bij het project waren betrokken en uitermate tevreden zijn met de oplossing.

> De groene stroom wordt terug geleverd naar de klant met een eigen groencertificaat.

Meer informatie

©2014 Orgaworld | disclaimer