London (CA) | Orgaworld NL
> London (CA)

Moeilijk verwerkbaar keukenafval bijna moeiteloos verwerkt…

Midden in de Canadese provincie Ontario, vlakbij de plaats London, verwerken we het groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) van de grootstedelijke regio Toronto/York tot een hoge kwaliteit compost. Het afval bestaat grotendeels uit ‘moeilijk verwerkbaar’ keukenafval met een klein deel natte, plakkerige groenfractie. Omdat het hierdoor moeilijk hanteerbaar is voor de consument, mag deze het in plastic zakken verpakken, waarna wij het verwerken. Dit kunnen we, als een van de weinige recyclingbedrijven ter wereld, zonder al te veel moeite en buitengewoon efficiënt!

Een uniek afvalverwerkings- en afgasbehandelingsproces

Het GFT-afval uit Toronto/York is anders dan dat, wat we aangeleverd krijgen in onze andere composteringsinstallaties. Het bevat meer keukenafval en daardoor meer stikstof, waardoor er veel ammonia vrijkomt. Het is bovendien verpakt in plastic zakken, zodat, bij warm weer, de anaerobe (zuur­stofloze) afbraakprocessen snel beginnen. Hierdoor vormen zich andere, veelal sterke geurcomponenten dan bij een aeroob (zuurstofrijk) omzettings­proces. Ook het composteringproces verloopt anders. Mede hierom was het voor ons noodzakelijk om een speciaal, taylor-made afgasbehandelingsproces voor deze tunnelcomposteringsinstallatie te ontwikkelen en te realiseren. Dit proces verloopt via de volgende ‘onderdelen’:

1. ammoniawassers: de luchtstroom van de afgasbehandeling wordt door deze speciale ‘wassers’ geleid om het ammonia ‘uit te wassen’. Dit gebeurt met zwavelzuur, waarbij ammoniasulfaat ontstaat (dit ammoniasulfaat is een gecertificeerde, kwalitatief hoogwaardige meststof);

2. koelers: de luchtstroom wordt gekoeld om te voorkomen dat de micro-organismen die noodzakelijk zijn voor de compostering gedood worden wanneer de temperatuur in de bio-filters te hoog wordt;

3. luchtwassers: de gekoelde luchtstroom wordt continu met water besproeid, waardoor een groot deel van de geurcomponenten wordt verwijderd;

4. biofilters: de luchtstroom wordt geleid door bakken met bevochtigd hardhout waarop micro-organismen leven. Deze micro-organismen verwijderen het overgrote deel van de resterende geuren;

5. schoorsteen: de behandelde luchtroom kan via de speciale schoorsteen nog eens worden ‘verdun­d’ om de geuremissie te minimaliseren.

Het luchtbehandelingsproces is inmiddels zo geraffineerd, dat de geuremissie van de fabriek lager is dan 1 geureenheid bij meting op het dichtstbijzijnde meetpunt (wilt u hier meer over weten, bekijk dan ook onze video Orgaworld London Odour Abatement).

Geen land en locatie zijn hetzelfde

Wilt u een optimaal renderende, duurzaam opererende fabriek (laten) realiseren, dan kunt u niet volstaan met een standaardoplossing. Dit, onder andere, omdat er per land en locatie altijd verschillen zijn voor wat betreft bodem, klimaat, regelgeving en samenstelling van de aangeleverde afvalstromen. Om goed te kunnen inspelen op die verschillende factoren en omstandigheden, zorgen we eerst –samen met lokale specialisten- voor een grondige analyse en inventarisatie van de lokale situatie. Daarna bepalen we wat er precies gerealiseerd moet worden en welke constructiemethode hiervoor het beste is. Zo komen we uiteindelijk met een fabriek die werkelijk goed presteert! Onze installatie in Ontario is hier een uitstekend voorbeeld van.

Meer informatie

©2014 Orgaworld | disclaimer