Tunnelcompostering Ottawa, Canada | Orgaworld NL
> Tunnelcompostering Ottawa, Canada

Exact op maat gemaakt voor (extreme) lokale omstandigheden

Al het groente-, fruit-, en tuinafval van Canada’s hoofdstad Ottawa wordt verwerkt in onze tunnelcomposteringsinstallatie daar ter plekke. Deze installatie is, in nauwe samenwerking met lokale consultants en bouwbedrijven, zodanig ontworpen en gebouwd dat hij aardbevingen kan weerstaan en optimaal blijft functioneren onder barre winterse en zomerse omstandigheden.

Geen land en locatie zijn hetzelfde

Als u een optimaal renderende, duurzaam opererende fabriek wilt (laten) realiseren, kunt u niet volstaan met een standaardoplossing. Dit, onder andere, omdat er per land en locatie altijd verschillen zijn voor wat betreft bodem, klimaat, regelgeving en samenstelling van de aangeleverde afvalstromen. Om goed te kunnen inspelen op die verschillende factoren en omstandigheden, zorgen we eerst –samen met lokale specialisten- voor een grondige analyse en inventarisatie van de situatie. Daarna bepalen we wat er precies gerealiseerd moet worden en welke constructiemethode hiervoor het beste is. 

Een fabriek zoals geen andere…

Ottawa bevindt zich in een gebied dat zich kenmerkt door extreem koude winters, bovendien is het risico op aardbevingen groot in deze regio. Mede daarom zijn de installaties, het gebouw en de fundering van onze Ottawa-site anders dan welke andere afvalverwerkingsinstallatie ook: de fabriek is in zijn geheel aardbeving-proof en van onder tot boven en buiten (waar de leidingen lopen) volledig geïsoleerd. Deze weersomstandigheden hebben uiteraard ook hun invloed op de samenstelling van het afval: ook daar zijn wij volledig op ingespeeld

Meer informatie

©2014 Orgaworld | disclaimer