Ontwatering Bedum, Nederland | Orgaworld NL
> Ontwatering Bedum, Nederland

Fosfaatrijk slib duurzaam ontwaterd en verwerkt

Al meer dan 10 jaar werken we nauw samen met het internationale zuivelconcern Friesland Campina. Zo zorgen we bijvoorbeeld, met behulp van een door ons ontwikkelde (én gefinancierde…) decanter-installatie, voor de ontwatering van het fosfaatrijke zuiveringsslib in haar fabriek te Bedum. Daarna transporteren we dit slib en verwerken we het tot compost op een van onze eigen locaties. Zo nemen we Friesland Campina veel werk uit handen, bovendien bieden we het bedrijf hiermee een duurzame oplossing voor de verwerking van haar slib.

Aanzienlijke voordelen 

  • Doordat Friesland Campina de verwerking van haar slib in de vorm van een design-build-own-operate model aan ons heeft uitbesteed, kunnen we het bedrijf een lange-termijngarantie bieden voor de afzet van het slib. Deze samenwerkingsvorm zorgt er bovendien voor dat het bedrijf precies weet waar het aan toe is voor wat betreft de beheerskosten.
  • Slib uit afvalwaterzuiveringsinstallaties wordt soms ook rechtstreeks afgezet bij landbouwbedrijven. Voor deze route gelden echter diverse wettelijke bepalingen en beperkingen. Door de keuze voor de combinatie van ontwatering op locatie én compostering bieden we Friesland Campina de zekerheid dat haar zuiveringsslib altijd duurzaam wordt verwerkt en correct wordt afgezet.
  • De transportkosten worden gereduceerd omdat de waterfractie in het slib lokaal, in de eigen afvalwaterzuivering van Friesland Campina, wordt verwerkt. En omdat de waterfractie niet getransporteerd hoeft te worden, levert dit tevens een aanzienlijke reductie van de CO2-uitstoot van het bedrijf op.
  • De verwerking van de slibstroom gebeurt op een duurzame wijze: de afgebroken biomassa wordt omgezet tot Orgapower KeurCompost, die –eenmaal door landbouwbedrijven op de akkers gebracht- nutriënten en humus weer veilig terugbrengt in de voedselketen. Hiermee wordt de natuurlijke kringloop gesloten.

Meer informatie

©2014 Orgaworld | disclaimer