Security of outlet | Orgaworld NL
> Security of outlet

Vanzelfsprekend is onze afvalstoffenverwerking 100% verantwoord

Bij Orgaworld dragen we uiteraard zorg voor een duurzame verwerking van alle reststromen die we ontvangen: we hanteren een strenge acceptatieprocedure, er vinden diverse interne (technische) controles plaats en periodiek worden onze locaties en systemen doorgelicht door externe auditors en de autoriteiten. Tegelijkertijd vinden we het niet meer dan normaal dat we ons netjes houden aan de wet- en regelgeving.

Orgaworld geldt als lichtend voorbeeld…

Organische afvalstoffen vinden hun weg ook naar de 'co-vergisting', waarbij zowel dierlijke mest als organische stoffen worden gemengd en vergist. Voor een beperkt aantal stoffen is dit toegestaan, maar voor een groot aantal niet. Mede daarom is het van groot belang dat de inname en bewerking van organische afvalstoffen voldoen aan de strengste eisen. Maar er gaat nogal eens wat mis in ‘de keten’ van co-vergisting, zoals blijkt uit recente onderzoeken van politie, justitie en toezichthoudende instanties. In veel gevallen vraagt men ons dan om een oplossing. Kortom, we blijken ons positief te onderscheiden met onze aanpak.

Samenwerking met Shanks-zusterbedrijven

Binnen de Shanks-groep werken we nauw samen met onze zusterbedrijven die elk hun eigen specialisatie hebben waar het gaat om de inzameling en verwerking van afval. We maken bovendien in specifieke gevallen gebruik van erkende derde bedrijven die onze dienstverlening aanvullen. Hierdoor kunnen we bijna alle afval- en reststromen aan. Daarbij is het uitgangspunt altijd een duurzame recycling, gericht op hergebruik en nuttige toepassingen.

Meer informatie

©2014 Orgaworld | disclaimer